ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อ.สบปราบจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพ นักศึกษา กศน.
    ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ โดยการนำของ ผอ.กุสุมา ศรีผดุงอำไพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพ นักศึกษา กศน. พร้อมทั้งสุ่มตรวจหาสาเสพติดในนักศึกษากลุ่มเสี่ยง โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ โรงเรียนรามบริรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรสบปราบและโรงพยาบาลสบปราบ โดยนักศึกษา กศน.ได้รับทั้งความรู้ในด้านการศึกษาพื้นฐาน การตรวจสุขภาพ และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
นิคม อินจันทร์ ข่าว


พิทักษ์ คำภีละ ภาพ   
  
    20/06/2554
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
197 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com